MESAS DE EXAMENES TURNO DICIEMBRE 2023

MESAS DE EXÁMENES REGULARES-PREVIOS-COMPLEMENTARIOS- CICLO BÁSICO

ESPACIO CURRICULAR Y CURSOSPROFESORESFECHAHORARIO
ARTES VISUALES  1° A, B, C, D, ECUEVA- RISSO-BARRIOS13/12/202313:30 H
ARTES VIISUALES  2°  A, B, C, D, EBARRIOS-CUEVA-RISSO13/12/202313:30 H
ARTES VISUALES  3° A, B, C, D, EBARRIOS- CUEVA-RISSO-MEDRANO13/12/202313:30 H
BIOLOGÍA  1° A, B, C, D, EPHILBOIS-URBANI-RIVAROLA11/12/202313:30 H
BIOLOGÍA  2° A, B, C, D, ESOTELO- RIVAROLA- ALALI11/12/202313:30 H
BIOLOGÍA  3° A, B, C, D, EALALI- URBANI-RIVAROLA11/12/202315:30 H
EDUCACIÓN FÍSICA  1° A, B, C, D, EROMERO-MATTIASSI-LOPEZ12/12/202307:30 H
EDUCACIÓN FÍSICA  2° A, B, C, D, ECLOSSA-GUERRERO-LOPEZ12/12/202307:30 H
EDUCACIÓN FÍSICA  3° A, B, C, D, EMATTIASSI-ROMERO-GUERRERO12/12/202307:30 H
ED. TECNOLÓGICA   1°  A, B, C, D, EGIMENEZ-PENCO-ORTIZA15/12/202313:30 H
ED. TECNOLÓGICA   2° A, B, C, D, EGARCÍA- GIMENEZ-RIVERO-SWINDT15/12/202313:30 H
ED. TECNOLÓGICA  3° A, B, C, D, EFERRARI-RIVERO-GARCÍA15/12/202313:30 H
FÍSICA Y QUÍMICA  1° A, B, C, D, EPHILBOIS-LEDESMA-PETIT13/12/202313:30 H
FÍSICA Y QUÍMICA  2° A, B, C, D, ELEDESMA-PETIT-ORCELLET13/12/202313:30 H
FÍSICA Y QUÍMICA  3° A, B, C, D, EPETIT- RODRIGUEZ  O.- ORCELLET13/12/202313:30 H
FORM. ÉTICA Y CIUD. 1° A, B, C, D. EPEDEMONTE-TRUCK-FRANCO11/12/202313:30 H
FORM. ÉTICA Y CIUD. 2° A, B, C, D. EPEDEMONTE-FRANCO-TRUCK-CARDOZO11/12/202313:30 H
FORM. ÉTICA Y CIUD. 3° A, B, C, D. EANIDO-FRANCO-RÍOS11/12/202313:30 H
GEOGRAFÍA  1° A, B, C, D, ELEITES-MOLEDO- BENITEZ15/12/202313:30 H
GEOGRAFÍA  2° A, B, C, D, EGATTO-MOLEDO-BENITEZ-UGARTAMENDIA15/12/202313:30 H
GEOGRAFÍA  3°  A, B, C, D, EMOLEDO-GATTO-CASTRO-CRACO15/12/202313:30 H
HISTORIA  1° A, B, C, D, ELEITES-LIZALDE-GALLEGOS12/12/202313:30 H
HISTORIA  2° A, B, C, D. EGALLEGOS-DENIS-LUDUEÑA-NUÑEZ12/12/202313:30 H
HISTORIA  3°  A, B, C, D, EDENIS-GALLEGOS-GONZALEZ12/12/202313:30 H
INGLÉS  1° A, B, C, D, EALVAREZ-ESPÍNDOLA- BUGHAMER14/12/202313:30 H
INGLÉS  2° A, B, C, D. EALVAREZ-BUGHAMER-ESPÍNDOLA-FAMULARO14/12/202315:30 H
INGLÉS  3°  A, B, C, D, EALVAREZ-BUGHAMER-FAMULARO14/12/202315:30 H
LENGUA Y LITERATURA  1° A, B, C, D, ECORRADINI, A- PAIVA-BARRETO12/12/202313:30 H
LENGUA Y LITERATURA  2° A, B, C, D. EPAIVA- GOY- BARRETO12/12/202313:30 H
LENGUA Y LITERATURA 3°  A, B, C, D, EGOY-PAIVA-DIMENZA15/12/202313:30 H
MATEMÁTICA  1° A, B, C, D, EMAGALLANES, M- LIZALDE, N14/12/202313:30 H
MATEMÁTICA  2° A, B, C, D. EPIANA- LEONARDELLI-AMARILLO11/12/202313:30 H
MATEMÁTICA  3°  A, B, C, D, E LEONARDELLI-TRUPIANO-MAGALLANES14/12/202313:30 H
MÚSICA 1º A, B, C, D, ELAGRAÑA-CASTRO-13/12/202313:30 H
MÚSICA 2º A, B, C, D. EBENITEZ M-LAGRAÑA-CASTELL13/12/202313:30 H
MÚSICA 3º A, B, C, D, ECASTRO-CASTELL-BENITEZ13/12/202313:30 H

MESAS DE EXÁMENES REGULARES-PREVIOS-COMPLEMENTARIOS-  CICLO ORIENTADO

ESPACIO CURRICULAR  Y CURSOSPROFESORESFECHAHORARIO
ARTES VISUALES  4 ° A, B, C, D, EALMADA- CASAS11/12/202307:30 H
BIOLOGÍA 4º A, B, C, D, EURBANI-YOHNI-RIGONI, E12/12/202307:30 H
BIOLOGÍA 5º A, B, C, D, EALALI-URBANI- SOTELO12/12/202307:30 H
BIOLOGÍA 6º A, B, C, D, EYOHNI-RIGONI-ALALI12/12/202307:30 H
CS. DE LA TIERRA 5º C, D, EURBANI- RIGONI-RIVAROLA12/12/202309:30 H
CULTURAS DIGITALESCRACCO- BERTOLDO-CARBALLO13/12/202307:30 H
DERECHO COMERCIAL 6º A, B, C, D, EZIEGLER-MOUSQUES-SCHONFELD11/12/202307:30 H
ECOLOGÍA 6º C, D, ERIGONI-YOHNI- BONNIN-12/12/202309:30 H
ECONOMÍA 4º A, B, C, D, EZIEGLER-MOUSQUES-SCHONFELD11/12/202307:30 H
EDUCACIÓN FÍSICA 4º A, B, C, D, ELOPEZ, C-GUOUMAN-CLOSSA15/12/202315:00 H
EDUCACIÓN FÍSICA 5º A, B, C, D, ELOPEZ, C- GUOUMAN-BLANC15/12/202315:00 H
EDUCACIÓN FÍSICA 6º A, B, C, D, ELOPEZ, C- GUOUMAN-CLOSSA15/12/202315:00 H
FILOSOFÍA 5º A, B, C, D, EPASTORINI-TRUCK-FERNANDEZ11/12/202309:30 H
FÍSICA 4º A, B, C, D, EPETIT-DUARTE-AMADIO13/12/202307:30 H
FÍSICA 5º A, B, C, D, EPETIT-DUARTE- FERREIRA13/12/202309:30 H
FÍSICA 6º  C, D, EAMADIO-DUARTE-FERREIRA13/12/202309:30 H
FORM. ÉTICA Y CIUDADANA 4º A, B, C, D, EZIEGLER-TRUCK-CARDOZO11/12/202309:30 H
FORM. ÉTICA Y CIUDADANA 5º A, B, C, D, ETRUCK- LEIVA-CARDOZO11/12/202309:30 H
FORM. ÉTICA Y CIUDADANA 6º A, B, C, D, ETRUCK-ACEVEDO-LEGUIZA-LEIVA11/12/202309:30 H
GEOGRAFÍA 4º A, B, C, D, ESGUERZO-MONZON-UGARTAMENDIA14/12/202307:30 H
GEOGRAFÍA 5º A, B, C, D, ESGUERZO- UGARTAMENDIA-14/12/202307:30 H
GEOGRAFÍA 6º A, B, C, D, ESGUERZO-UGARTAMENDIA-BARRIOS14/12/202307:30 H
HISTORIA 4º A, B, C, D, ECACERES- ALTAMIRANO-PEDEMONTE15/12/202307:30 H
HISTORIA 5º A, B, C, D, ELEIVA-CÁCERES- ALTAMIRANO15/12/202307:30 H
HISTORIA 6º A, B, C, D, ELEIVA-CARDOZO-CÁCERES15/12/202307:30 H
INGLÉS 4º A, B, C, D, ESCHLEGEL-ALVAREZ-FONSECA-RONDAN11/12/202307:30 H
INGLÉS 5º A, B, C, D, ESCHLEGEL-ALVAREZ-FONSECA11/12/202307:30 H
INGLÉS 6º A, B, C, D, ERONDAN-FAMULARO-BONASOLA11/12/202307:30 H
INTROD A LA INVEST. EN CS NAT. 6º C, D, EGATTO-URBANI-SOTELO12/12/202309:30 H
INTROD. A LA ADMINISTRACIÓN 4º A, B,RIGONI-CARBALLO-SCHONFELD13/12/202309:30 H
LEG. LAB. Y PRÁCT. IMPOSIT. 6º A, BUGARTAMENDIA- SCHONFELD-CARBALLO13/12/202309:30 H
LENGUA Y LITERATURA 4º A, B, C, D, EPAIVA- DIMENZA-FERNANDEZ14/12/202307:30 H
LITERATURA LATINOAMERICANA 5º A, B, C, D, EMAGALLANES-PAIVA-DIMENZA14/12/202307:30 H
LITERATURA ARGENTINA 6º A, B, C, D, EMAGALLANES-FERNANDEZ-GOY14/12/202307:30 H
MACROECONOMÍA 6º A, BZIEGLER-MOUSQUES-SCHONFELD12/12/202307:30 H
MATEMÁTICA 4º  B, D, EBERTOLDO- PIANA- SGUERZO14/12/202307:30 H
MATEMÁTICA 6º ABERTOLDO- PIANA- SGUERZO14/12/202307:30 H
MATEMÁTICA 4º A, CBERTOLDO- CRACCO-CARBALLO, F13/12/202307:30 H
MATEMÁTICA 5º A, B, C, D, EMEDINA- PIANA- SGUERZO15/12/202307:30 H
MATEMÁTICA 6º  B, C, D, EBERTOLDO- MEDINA- PIANA15/12/202307:30 H
MICROECONOMIA 5º A, BZIEGLER-MOUSQUES-SCHONFELD11/12/202307:30 H
MÚSICA 4º A, B, C, D, ECASTELL-BENITEZ14/12/202307:30 H
PSICOLOGÍA 4º A, B, C, D, ENABONE-AGUIRRE-PASTORINI11/12/202309:30 H
PRINC. BÁS. CONTAB. (PBC) 5º A, BMOUSQUES-ZIEGLER-SCHONFELD11/12/202307:30 H
QUÍMICA 4º A, B, C, D, EORCELLET-SCHMIDT-ROMANO-PETIT12/12/202309:30 H
QUÍMICA 5º A, B, C, D, EORCELLET-SCHMIDT-LEDESMA12/12/202307:30 H
QUÍMICA 6º C, D, EORCELLET-SCHMIDT12/12/202307:30 H
TEORÍA Y GESTIÓN DE LAS ORG. I 5º A, BSCHONFELD- UGARTAMENDIA- VALORI13/12/202309:30 H
TEORÍA Y GESTIÓN DE LAS ORG. II 6º A, BUGARTAMENDIA- VALORI- RIGONI, F13/12/202309:30 H
SIST. INFORM. CONT. 6º A, BCARBALLO-VALORI- UGARTAMENDIA13/12/202309:30 H
TECNOL. INFORM. Y COM. 5º A, B, C, D, ELECHINI-GARCIA-UGARTAMENDIA14/12/202307: 30 H

Deja un comentario

https://akun-pro-server-thailand.thebotanist.com/http://akun-pro-thailand-sg2.sabra.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-hoki.dermablend.com/https://slot-hoki.dermablend.com/products/slot-hokihttps://maxwin-gacor.dermablend.com/https://maxwin-gacor.dermablend.com/products/maxwin-gacorhttp://akunjp-thailand.walesbonner.net/http://akunjp-thailand.walesbonner.net/products/akun-pro-thailand/https://slot-demo-pg.dermablend.com/products/slot-demo-pghttps://slot-demo-pg.dermablend.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/products/slot-demo-rupiah/https://kakek-zeus.dermablend.com/products/slot-olympushttps://kakek-zeus.dermablend.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/products/slot-demo-pghttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/products/slot-demo-pragmatichttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/products/demo-slot-rupiahhttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/http://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/http://m4xwinslot.lilys.com/http://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/products/slot-pulsahttp://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/https://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/products/slot-deposit-pulsahttps://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/http://info-rtp-live.lilys.com/http://info-rtp-live.lilys.com/products/rtp-livehttps://akun-jp-server-thailand.electriccalifornia.com/https://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/products/akun-slot-pragmatichttps://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/http://z3ussl0t.lilys.com/http://slot-gacor-thailands.lilys.com/http://slot777-pulsa.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slotgac0r4d.lilys.com/http://sugar-rush-slot.lilys.com/https://mpo.slot-gacor.sabra.com/https://slot4dterbaru.sabra.com/https://slotgacormalam-ini.sabra.com/https://akunpro.sabra.com/https://slotdepo5k.dermablend.com/https://direct-web.alterbridge.com/https://direct-web.alterbridge.com/products/directwebslothttp://slotserverlu4r.lilys.com/http://zeus-slotgacor.lilys.com/http://slot-gacorgampang-menang.lilys.com/https://pgslots.ahlemeyewear.com/products/pg-slot/https://pgslots.ahlemeyewear.com/http://sl0tgac0r-777.lilys.com/https://gacor-terpercaya.morrisonhotelgallery.com/http://slot-wallet.lilys.com/products/slot-wallethttp://slotkamboj4.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/products/maxwin-slot/https://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/https://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/products/slot-luar-negerihttp://agenbola-gacor.lilys.com/products/agenbola-gacor/http://agenbola-gacor.lilys.com/http://sl0t-gacor777.lilys.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor777.lilys.com/https://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/products/slot-depo-10khttps://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/http://slot88.jp.lilys.com/products/slot88http://slot88.jp.lilys.com/http://sl0t-dep0sit-pulsa.lilys.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/products/idnslothttp://server-thailand-sl0t.lilys.com/http://sl0t-d4na.lilys.com/http://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/products/sweet-bonanzahttp://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/https://slot-gacor-2023.sabra.com/http://sl0t-thailand-777.lilys.com/http://pulsaxxxxx.lilys.com/https://ufabet168.stillspirits.com/https://ufabet168.stillspirits.com/products/ufabet168http://ufabet168.rememberingalife.com/https://pg-slot.stillspirits.com/https://sl0t-gacor-777.sabra.com/http://sl0t-maxwin.ihsm.lilys.com/http://slot-dana-slot.lilys.com/products/slot-danahttp://slot-dana-slot.lilys.com/http://slot-hoki-ovo.lilys.com/products/slot-ovo-hokihttp://slot-hoki-ovo.lilys.com/http://hoki-banget.lilys.com/products/hoki-slothttp://hoki-banget.lilys.com/http://kakek-zeus-slot-x500.lilys.com/http://kakek-zeus-demo.lilys.com/products/zeus-slothttp://kakek-zeus-demo.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://badai-maxwin.walesbonner.net/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://slot-luar-negeri.sammcknight.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/products/slot-gacor-88https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://depo25bonus25.crankbrothers.com/http://depo25bonus25.crankbrothers.com/products/depo-25-bonus-25http://slotgacor-malam-ini.sammcknight.com/http://slotgacor-gampang-menang.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/products/slot-gacor-777https://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/products/slot-depo-5khttp://slotgacor2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://nasiangkasa.com/amp/slothoki/hokislot.htmlhttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/http://zeus-slot.sammcknight.com/products/zeus-slothttp://akun-pro-thailand.sammcknight.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/https://maxwin-slot.soarrunning.com/http://depo25-25.sammcknight.com/http://depo25-25.sammcknight.com/products/depo-25-bonus-25https://slot-gampang-maxwin.santambroeus.com/http://slotdeposit-5000.oenling.com/https://slot-server-thailand.soarrunning.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023https://slotdeposit-qris.crankbrothers.com/http://idn-slot-idnslot.walesbonner.net/http://slotgopay-resmi.oenling.com/http://slot-gacor-anti-cracked.walesbonner.net/http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/https://akun-pro-platinum.soarrunning.com/http://slot-luar-negeri.oenling.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttp://777-gacor-slot.oenling.com/https://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/http://2023-gacor-slot.oenling.com/https://slot-gacor-tonight.santambroeus.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://slot-depo-5k.santambroeus.com/https://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/products/idn-slothttps://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slot-gacor-tonight.oenling.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://slot-gacor-tonight.oenling.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/http://sl0t-maxwin.oenling.com/products/slot-maxwinhttp://sl0t-maxwin.oenling.com/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/products/maxwin-slothttps://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/http://zeus-slot.oenling.com/products/zeus-slothttp://zeus-slot.oenling.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-zeus.smglobalshop.com/products/slot-zeushttps://slot-zeus.smglobalshop.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/http://slotgacor-2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023http://slotgacor-2023.sammcknight.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/https://zeus-slot.stillspirits.com/products/zeus-slothttps://zeus-slot.stillspirits.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/http://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttp://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/http://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/products/situs-slot-thailandhttp://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/https://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://777-slot-gacor.oenling.com/products/slot-gacor-777http://777-slot-gacor.oenling.com/http://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://slot-luar-negeri.buffalogardens.com/